Vision

Vår vision lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. I vår vision fokuserar vi på den enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.

Uppdrag

Vårt uppdrag lyder: Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar omsorg som räcker till alla. Uppdraget är att ge en god och trygg omsorg samt elevhälsa till varje person. Vi lyckas när vi arbetar tillsammans, både inom Klara och i nära dialog med uppdragsgivare, patienter och närstående.

Samhället står inför en stor välfärdsutmaning där omsorgsbehovet växer samtidigt som det finns färre medarbetare som arbetar i omsorgen. Här bidrar Klara genom att erbjuda flexibla lösningar får både medarbetare och uppdragsgivare.

Klara har fokus på den enskilda människan. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod är grunden för vårt arbete.

Fyra nyckelord som beskriver våra värderingar:

Respekt

Alla som vi hjälper – patienter, klienter och elever – har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.

Ansvar

Våra medarbetare vågar och vill. Våra chefer lyssnar och leder.

Enkelhet

Hos oss är det enkelt att påverka och att vara såväl medarbetare som uppdragsgivare.

Kunskap

Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Visionen och värderingarna är våra ledstjärnor i mötet med vård- och omsorgstagare och när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra.