Nyheter

”Vi vill göra världen lite bättre, en människa i taget”

Klara är en arbetsgivare för framtiden. Med flexibla och innovativa lösningar möter man behoven hos personal, kunder, brukare och patienter. Bolaget erbjuder stor frihet kring tjänsteområden och inriktningar, och som sjuksköterska kan man exempelvis kombinera en fast tjänst med olika konsultuppdrag.

– På Klara kan man jobba som fast anställd med schyssta villkor och flexiblare arbetsformer. Det här kan man göra på kort eller lång sikt och helt utifrån var man själv är i livet. Vi har teamlösningar inom allt från äldreomsorg, LSS, elevhälsa, dag-natt-kväll, till bemanning inom all vård och omsorg, säger Eva Domanders, vd på Klara, leg sjuksköterska och företagsekonom.

En skräddarsydd arbetsform för varje sjuksköterska 

Anna Roger är konsultchef och affärsutvecklare på Klara samt leg sjukgymnast. Hon ger rådet att inte vara rädd för att prova en annan arbetsform;

– I en konsultroll som sjuksköterska kan du på några veckor få lika mycket arbetslivserfarenhet som det annars skulle krävas flera år att samla på sig. En del av våra konsulter väljer efter en tid att stanna hos våra kunder medan andra fortsätter på nya arbetsplatser och med nya spännande utmaningar.

Anna Roger berättar att nyexaminerade sjuksköterskor ofta börjar med några år som fast, därefter vill många prova på omväxlingen att arbeta inom bemanning. Klaras team-lösningar med goda anställningsvillkor och kollektivavtal kan då vara aktuellt, som medarbetare inom bolaget finns många möjligheter;

– På den idag rörliga arbetsmarknaden kanske man vill jobba för en och samma arbetsgivare men oberoende av region och kommun. Då kan man göra det genom Klara – under en kort eller lång tid i livet, eller genom hela yrkeslivet om man vill det.


Anna Roger, konsultchef, affärsutvecklare på Klara och leg sjukgymnast.

Möter behoven hos medarbetare, kunder och patienter

En annan stor fördel med att arbeta genom Klara är att bolaget är en strategisk vårdförsörjare som utvecklar innovativa lösningar där de som mest behövs. Om man tycker det är spännande och vill satsa på yrket som man en gång lärt sig är bolaget unikt på marknaden, Eva Domanders fortsätter;

– Vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget – och det är något som vi gör tillsammans med alla som arbetar med oss. Vi är värderingsstyrda och har en uttalad strategi kring vad vi vill uträtta och hur vi vill jobba för att skapa ett hållbart och sunt arbetsliv. Vi tar ansvar hela vägen vilket är en grundförutsättning för en god relation med medarbetare, kunder och vårdtagare.

När man arbetar med strategisk kompetensförsörjning som Klara gör handlar det till stor del om att sätta kunden i centrum;

– Jag tror att vi måste våga bryta gamla mönster för att ge utrymme till att hitta nya bättre alternativ. Vi särskiljer oss från konkurrenterna genom att vi utgår ifrån våra kunder och bygger lösningar utifrån deras behov. Genom exempelvis Klara elevhälsa bidrar vi till att elever ska nå sina kunskapsmål.


Eva Domanders, vd på Klara, leg sjuksköterska och företagsekonom.

Teamanda, stöd och personlig utveckling

Oberoende av arbetsform blir man hos Klara sedd och får en nära relation till sin närmsta chef. Att alltid ha någon att luta sig åt är en röd tråd hos bolaget och något de flesta av deras medarbetare värderar högt, Anna Roger fortsätter;

– Som medarbetare hos oss får man ett sammanhang och ett team att dela sin vardag och arbetslivserfarenheter med, vi ser också till att man får använda den utbildning och kompetens som man besitter.

Klara arbetar löpande med fortbildning för anställda som konsulter. Klara Lärande är bolagets utbildningsplattform där man som sjuksköterska kan gå allt från starta-eget-kurser, till hur man dokumenterar på ett patientsäkert sätt.

– Hos Klara kan man även arbeta inom olika delar av bolaget, men också från de olika platser där vi finns i Sverige. Man kan utgå ifrån hemmet med en egen firmabil, eller börja dagen med att ta hand om sina patienter digitalt, via video- och chattsamtal. Hos oss kan man skapa sig den vardag som man tidigare kanske enbart drömt om.

Innovativa lösningar för framtiden

Inom överskådlig framtid spås det bli kompetensbrist inom många legitimerade vårdyrken, Klaras ambition är därför att vara en del av lösningen. Som en flexibel och innovativ organisation arbetar man målmedvetet med att tackla dagens utmaningar där färre ska hjälpa fler. ”Tal Journal” är ett exempel på spännande projekt där syftet är att minimera den administrativa bördan inom vården;

– Tanken är att våra sjuksköterskor på ett enkelt sätt ska kunna tala in journalnotatet i mobilen. Vi genomför nu en pilot för projektet där förhoppningen är att vi inom en snar framtid ska kunna fasa ut verktyget till alla våra sjuksköterskor.

– Genom våra tjänster är vår målsättning att fylla många av de luckor som idag finns inom vårdsektorn. Tillsammans med våra kunder hittar vi upplägg som fungerar och som leder till en hållbar vård och omsorg. För i slutändan är det patienten eller brukarens rätt till en god och säker vård, avslutar Eva Domanders.