Nyheter

Vi säkrar upp elevhälsan på svenska skolor

barn vid skolbänkar pojke i vit tröja tittar in i kameran

Elever har rätt till medicinsk elevhälsa. Skolan är vårdgivare – och med det kommer en rad skyldigheter. När dessa förbises får inte eleverna det stöd de behöver, menar skolöverläkaren Mats Swensson. 

barn vid skolbänkar pojke i vit tröja tittar in i kameran

Alla vårdgivare måste enligt lag se till att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens samt satta rutiner och processer för att ge god vård och garantera hög vårdkvalitet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare slagit fast att det finns brister i kunskaper hos skolornas huvudmän när det gäller deras vårdgivaransvar. Det är fortfarande är en realitet menar Klara Elevhälsa, tidigare känt som Klara SkolPool.

– Konsekvensen blir att elevhälsans medicinska insats, EMI, inte tas på allvar. Till syvende och sist innebär det att barnen inte får det som de har rätt till, säger Sara Rubin, affärsenhetschef på Klara Elevhälsa.

Porträtt Sara Rubin
Sara Rubin, affärsenhetschef på Klara Elevhälsa.

Kontrollen av den medicinska elevhälsan är uppdelad i två delar. Skolinspektionen ansvarar för att följa upp att eleverna får tillgång till den elevhälsa som de har laglig rätt till. IVO har tillsyn över att huvudmannen uppfyller sina skyldigheter som vårdgivare.

– Vi ser gärna fler inspektioner av IVO. När myndigheten dyker upp på skolorna där vi är vårdgivare kan huvudmän och rektorer luta sig tillbaka, säger Sara Rubin.

Riktlinjer för EMI

Klara Elevhälsa är specialiserade inom medicinsk elevhälsa och den tillhörande juridiken. Företaget kan stärka upp elevhälsan med kvalificerad personal, men kan också ta vårdgivaransvaret som är ålagd skolan.

– Våra rutiner för elevhälsans medicinska insats gäller nationellt, vilket ger likvärdig elevhälsa på de skolor där vi är vårdgivare. Klara Elevhälsa är även en del av en kurs för rektorer, ett uppdrag som godkänts av Skolverket via Karolinska Institutet. Mängder med rektorer, både nya och erfarna, har gått den här utbildningen, berättar Mats Swensson, skolöverläkare och medicinsk verksamhetschef på Klara Elevhälsa.

Porträtt Mats Swenson
Mats Swensson, skolöverläkare och medicinsk verksamhetschef på Klara Elevhälsa.

– Det är snårigt att bedriva hälso- och sjukvård på en plats där fokus ligger på lärande och kunskap. Många huvudmän och rektorer som jag har suttit i samtal med bleknar när de förstår vad de är ansvariga för. Det blir billigare, för att inte tala om tryggare och bättre för eleverna, att ta in en specialist på området, säger Sara Rubin.

Vill du få koll på EMI? Läs mer här.