Nyheter

Vår personal bidrar till en god och säker vård

Eva Domanders, VD Klara Kompetens

“Försenad och inställd vård har samhällskostnader som sällan uppmärksammas. Kostnaderna när man inte hyr in är svårare att mäta, men väl kända inom vården.” Detta skriver Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen, och Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen.

Läs hela artikeln i SvD “Inhyrd personal del av en fungerande vård”