Nyheter

Vår personal bidrar till en god och säker vård

Porträtt Eva Domanders mörkt hås röd tröja

“Försenad och inställd vård har samhällskostnader som sällan uppmärksammas. Kostnaderna när man inte hyr in är svårare att mäta, men väl kända inom vården. I andra branscher är det normalt att 10 till 30 procent av medarbetarna är inhyrda vid kompetensbrist.”

Detta skriver Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen, och Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen. Samma sak gäller nu som i augusti 2019 då artikeln publicerades i Svenska Dagbladet.

Läs hela artikeln i SvD “Inhyrd personal del av en fungerande vård”