Nyheter

“Våga fråga” med Suicide zero

Våga fråga

– En utbildning i hur du som medmänniska kan bidra till att rädda liv

26 april höll Kerstin från Suicide zero “Våga fråga” – en uppskattad digital utbildning. Minst 110 deltagare anslöt sig till föreläsningen som riktade sig till skolors elevhälsopersonal samt Klaras skolsköterskor/skolläkare och övrig personal. Kerstin bjöd på värdefulla tips kring samtalsteknik, varningssignaler, myter om suicid, vart man kan vända sig när en person mår dåligt och/eller har suicidtankar.

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord. Kunskapen för att uppnå visionen finns men den måste bli allmänt känd och politiker måste satsa pengar på konkreta åtgärder som minskar självmorden. Eftersom det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring självmord och psykisk ohälsa arbetar organisationen för att öka kunskapen hos politiker, journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten. Detta gör dom genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och föreläsningar för olika yrkesgrupper.

All respekt till organisationen Suicide zeros gedigna arbete som räddar liv. Vi tackar Kerstin för den värdefulla kunskap hon delar med sig av som gör att vi kan fortsätta arbeta för den enskilda individen och mot vår vision – att göra världen bättre, en människa i taget!