Nyheter

Tilldelningsbeslut att leverera konsultsjuksköterskor i den nationella upphandlingen!

Klara är mycket nöjda med att fått tilldelningsbeslut att leverera konsultsjuksköterskor (av ex media kallad hyrsjuksköterskor) i den nationella upphandlingen där 21 regioner är med.

Nationella upphandlingen
Upphandlingen är dock inte klar då överprövning ligger i kammarrätten. Västra Götaland som samordnar den nationella upphandlingen har dock valt att officiellt gå ut med tilldelningsbeslut innan Kammarrätten fattat beslut i frågan.

Viktigt med det nya nationella avtalet är att det ställs krav på att leverantörer ska erbjuda tjänstepension och försäkringar till sina sjuksköterskor som skall arbeta i regionerna. Självklart är Klara kollektivavtalsanslutna och är ett auktoriserat bolag som reglerar detta. Våra konsulter ska ha bra villkor då de bidrar till god vård i svensk sjukvård.

I väntan av kammarrättens utsago gällande den nationella upphandlingen så kommer inga avtal att undertecknas. Klara fortsätter därmed som vanligt att leverera på de befintliga avtal regionerna har, och med duktiga konsultsjuksköterskor som brinner för att bistå svensk sjukvård med en god och jämlik vård över hela landet!