Nyheter

Sydsvenska debatt: ”Hyrstoppet i Region Skåne kommer att skapa större press på den ordinarie personalen.”

Sjuksköterskor och läkare från bemanningsföretag måste äntligen ses som en viktig resurs för regionen. För detta krävs samarbete – inte panikartade hyrstopp och skuldbeläggning av de inhyrda medarbetarna, skriver företrädare för branschorganisationen Kompetensföretagen.

I Skåne inleds nästa vecka ett experiment som kan få olyckliga följder för en redan hårt ansträngd vård. Då införs ett stopp för inhyrda sjuksköterskor och läkare. Inhyrd personal är personer som jobbar tillfälligt på ett sjukhus eller vårdcentral när det behövs extra hjälp. De är inte fast anställda där, utan arbetar på ett bemanningsföretag.

Beslutet är fattat utan en ordentlig konsekvensanalys. Men riskerna är kända: färre vårdplatser, längre operationsköer och mer press på den ordinarie personalen.

Det framgår i Region Hallands ordentliga riskbedömning inför sitt hyrstopp. Där varnar skyddsombuden för patientsäkerhetsrisker om prioritering inte görs strikt utifrån medicinsk bedömning. I klartext ska akutsjukvård och livräddande vård gå först.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan här.