Nyheter

Näringslivets medieinstitut har granskat SVTs och SRs rapportering av vårdbemanning

Gruppbild på bemanningssjuksköterskor

Av rapporten framgår att redaktionerna för det mesta okritiskt vidarebefordrar Sveriges kommuner och landstings budskap: “hyrpersonalen ska bort”. Rapporteringen handlar i högre grad om hur regionerna ska bli av med hyrpersonal än om regionernas oförmåga att behålla kompetenta medarbetare. Och sällan görs kopplingen däremellan: det är regionernas brister som arbetsgivare som är orsaken till behov av bemanning.

Läs Ledaren i SvD
https://www.svd.se/medier-agerar-i-arbetsgivarnas-intresse

Läs hela rapporten
https://naringslivets-medieinstitut.se/wp-content/uploads/2019/03/Hyrpersonal-i-v%C3%A5rden.pdf