Nyheter

Klaras VD i Dagens medicin – läs!

Fokus för vårdens kompetensförsörjning måste skifta

Vi vill ha ett ännu tätare samarbete med offentlig sektor för att kunna bidra till planeringen på kort och lång sikt, skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt, Kompetensföretagen.

Kompetensföretagens medlemmar, som levererar viktiga resurser till vården, anser att regionerna kan förbättra förutsättningarna för långsiktig och hållbar kompetensförsörjning genom att skifta fokus från kostnaderna för inhyrning. Ambitionen gentemot vårdbemanningsbranschen måste vara god dialog och samarbete för en väl fungerande upphandling. Då kan vi tillsammans uppnå god och hållbar vårdleverans till landets patienter.

Läs hela debattartikeln i Dagens medicin här.