Nyheter

Klara är namnet för tidigare Rent a Doctor, Rent a Nurse, Rent a Socionom, Care Team och Elevhälsa

Logotype Klara vi kan kompetens

Klara är namnet för tidigare Rent a Doctor, Rent a Nurse, Rent a Socionom, Care Team och Elevhälsa

Har man kompetens att klara bemanning i vården, ska man självklart heta Klara. Därför har vi samlat våra verksamheter under ett och samma varumärke – Klara. Oavsett om det gäller akuta uppdrag eller strategiska upphandlingar och långtidsplanering för att klara personalbehovet, är Klara landets mest erfarna partner inom privat vårdbemanning. 1994 var vi först att erbjuda hyrläkare. Klara förser sina kunder med rätt kompetens i rätt tid och på rätt plats – läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer och personal inom elevhälsa samt logopeder.

Klara – vi bidrar till att klara den svenska välfärden

Vår bransch förändras i takt med att samhället utvecklas. Kvalificerad kompetens och komplexa lösningar ersätter begrepp som stafettpersonal och bemanningsuppdrag. Den svenska välfärden är fantastisk men står inför flera utmaningar. En av dessa utmaningar är kompetensbrist. Idag saknas det bland annat läkare, sjuksköterskor och socionomer. Hur kan det vara så? En delförklaring är att de människor som utgör välfärdens hjältar förtjänar goda arbetsvillkor, villkor som de själva kan påverka. Olika delar av livet kan kräva flexibilitet i arbetstider, vilka orter man jobbar på, vilka tider på dygnet som kan upptas av arbete.

Inom Klara är vi experter på flexibilitet som passar den arbetande individen. Vi förstår balansen mellan arbete, familjeliv och fritid. Att vi hittar speciallösningar gör att människor som annars kanske hade lämnat välfärden nu kan jobba kvar men på sina egna premisser.

När vårdcentralen saknar läkare som kan ta emot patienter, när äldreboendet står utan sjuksköterskor, när skolan står utan skolhälsovårdsteam då kan vi se till att verksamheten inte stannar upp.

Vi är inte den enda lösningen på välfärdens utmaningar men vi är en viktig dellösning. Vi bidrar till att klara den svenska välfärden.

Här hittar ni oss:
Webb: klarakompetens.se
Facebook: https://www.facebook.com/klarakompetens
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/klarakompetens/