Nyheter

Karolinska Institutets e-utbildningar om covid-19

stetoskop

E-utbildningarna

Syftet med utbildningarna är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform, här hittar du dem. Utbildningarna kommer att textas på engelska.

Utbildning 1, Covid-19 – hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst, kommer även att textas på ytterligare språk.

Båda utbildningarna riktar sig till all personal inom vård och omsorg inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Utbildning 2, Covid-19 – triage och användande av personlig skyddsutrustning, riktar sig lite mer till de som arbetar patientnära.