Nyheter

IVO: Klaras Elevhälsa utan anmärkning

Barn som räcker upp handen framför konsult inom hälsa för elever

IVO:s inspektion av Klaras vårdgivaransvar helt utan anmärkning

I april 2019 gjorde Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO) tre inspektioner vid olika friskolor i Stockholmsområdet där Klara är vårdgivare över elevhälsans medicinska insats.

Representanter från IVO träffade Klaras verksamhetschef och rådgivande- och kvalitetsansvarig skolsköterska, vilka visade dem ledningssystem och beskrev Klaras mål med elevhälsan. IVO pratade även med skolsköterskor, skolläkare samt med elever på skolorna.

Nu har Klara fått ta del av IVO:s utlånade. IVO har inga synpunkter, klagomål eller anmärkningar på någon av skolorna där Klara är vårdgivare. Klara vet sedan tidigare att vi bedriver en god elevhälsa, men nu är det också bekräftat från en tillsynsmyndighet.