Nyheter

Hyrstopp är inte lösningen på vårdens problem

personer i blått titta på ipad ansikten syns ej, händer i fokus

“Ta hjälp av våra (Kompetensföretagens) medlemmars expertis som HR-partner och utveckla kompetensförsörjningen tillsammans med dem. Vi både kan och vill vara en del av lösningen.” Läs hela artikeln i Sundsvalls tidning här.

Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen
Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen