Nyheter

Digital föreläsning om sexualbrott på nätet

Caroline Engvall pressbild
Caroline Engvall pressbild

“Så kan vi se, ställa frågor och hjälpa vidare” med Caroline Engvall

Vid tre tillfällen i maj bjuder Caroline Engvall, specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet, in till digital föreläsning i samarbete med Klara Elevhälsa. Caroline Engvall har lång erfarenhet av att hålla föreläsningar för barn, ungdomar, vårdnadshavare och skolpersonal och av att hjälpa barn som utsatts för brott på nätet. Caroline har engagerat riksdag, lyft frågan för Childhood Foundation, skrivit flera böcker och är nu aktuell med reportageboken “Fällan” – om sexualbrott mot barn i Sverige.

I takt med digitaliseringen har en ny typ av sexualbrott växt fram – grooming, som innebär att en person tar kontakt med barn via nätet i syfte att begå någon form av sexualbrott mot barnet. Fenomenet är viktigt att känna till för alla, inte minst för elevhälsopersonal, vårdnadshavare och elever – därför riktas föreläsningen “Så kan vi se, ställa frågor och hjälpa vidare” in sig mot just dessa grupper.

För elevhälsoteam: 15 maj kl. 11-12:15
För vårdnadshavare: 29 maj kl. 19:30-20:45
För elever: 30 maj kl. 9-10

Välkomna!