Nyheter

Expressen debatt: ”Hyrstopp är dömt att leda till vårdskador.”

Vår förhoppning är att regionpolitikerna säkerställer grundbemanningen. Men vid arbetstoppar, semestrar och annan frånvaro behövs inhyrd personal, skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt från Kompetensföretagen. 

I ett tufft ekonomiskt läge ska man se över kostnaderna. Men regionernas hyrstopp är sannolikt dömt att leda till ekonomiska och vårdrelaterade skador. Tillsammans med den auktoriserade branschen kan krisen lösas.  

Flera sjukhus varnar för konsekvenserna: färre vårdplatser, längre operationsköer och ökad press på ordinarie personal. Hyrstoppet hotar patientsäkerheten. Hyrstopp har testats tidigare; inget talar för att det kommer att minska kostnaderna. Efter varje hyrstopp har utgifterna för vårdbemanningen ökat. En förklaring är att personalen lämnar regionerna när arbetsvillkoren försämras. 

I stället för panikåtgärder måste regionerna se bemanningsbranschen som en strategisk partner. Tillsammans kan vi skapa ordning och kostnadskontroll.

Läs hela artikeln i Expressen här.