Nyheter

Elevhälsa Online

På mindre skolor, där elevantalet är färre än 100 elever, har det länge funnits en efterfrågan av en samarbetspartner gällande elevhälsans medicinska insats (EMI). Från och med våren 2022 erbjuder Klara SkolPool vårdgivaransvar, skolsköterska och skolläkare där arbetet till största delen sker digitalt genom en webbaserad plattform. Inför fysiska besök tar skolsköterskan med sig den basutrustning som behövs vilket gör att du som rektor tryggt och enkelt med att överlämna det medicinska ansvaret åt oss.

Efter utbrottet av coronapandemin ser vi en bred utveckling av nya arbetssätt där både undervisning och förebyggande och hälsofrämjande insatser kan ske digitalt. För många av oss, vuxna som barn, är chatt och videosamtal en del av vår vardag och numera ett sätt att möta varandra på. Att systematiskt använda digital teknik för att bedriva medicinsk elevhälsa kan medföra många fördelar för din skola. Tjänstens utformning gör att skola, elever och vårdnadshavare får en högre tillgänglighet av skolsköterska och skolläkare. Genom vårt journalsystem är det enkelt och smidigt för både elev och vårdnadshavare att ha kontakt med sin skolsköterska.

Klara SkolPools Elevhälsa Online är en effektiv och kvalitativ tjänst som är lönsam- även för de skolor som har färre än 100 elever. Oavsett om elevhälsans mediciniska insats till största delen sker digitalt har Klara SkolPool ett ansvar för att den vård som ges följer lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för skola/hälso- och sjukvård. I detta ingår bland annat medicinskt verksamhetsansvar, ansvar för patientsäkerhetsberättelsen och ansvar för lex Maria-ärenden.

Välkommen att kontakta oss på Klara SkolPool

Klara SkolPool
elevhalsa@klarakompetens.se
08 – 570 286 65

Se alla kontaktuppgifter inom Klara SkolPool