Nyheter

Diskussionen om karenstid

Porträtt Eva Domanders mörkt hås röd tröja

Diskussionen om karenstid för vårdbemanningspersonal måste nyanseras

Kompetensföretagens kritik mot karensen handlar om att den slår för brett. Karensen gäller oavsett tjänst eller arbetade tid. En sjuksköterska som jobbat på sjukhuset Norrtälje, kort eller lång tid, och tar anställning på ett vårdbemanningsföretag måste vänta i upp till ett år innan hen kan jobba i Södertälje. De som i slutänden drabbas är patienterna. Här behöver SKR och regionerna ha en dialog med branschen för att uppnå bästa resultat. Vår erfarenhet visar att vi tillsammans kan lösa problem. Med ett mer nyanserat grepp ökar vårdpersonalens möjligheter att fritt välja arbetsgivare och företagens möjlighet att leverera efterfrågade tjänster. I förlängningen betyder det bättre och säkrare vård.

Läs hela artikeln av Eva Domanders och Patrik Eidfelt på Kompetensföretagen här.