Nyheter

Vimmerby tidning debatt: “Patienterna vill ha vård i tid av kompetent personal”

“Med färre läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag skulle belastningen på den befintliga personalen öka. Vårdköerna skulle bli längre och många operationer skulle ställas in”, skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt från Kompetensföretagen i en replik på Kaisa Karros debattinlägg om hyrpersonal i vården.

Östgötarna vill ha vård i tid av kompetenta läkare och sjuksköterskor. För dem är det mindre viktigt om personalen är inhyrd eller inte. För att säkra att patienterna i Östergötland får den vård de har rätt till krävs att alla resurser används, utan onödig polarisering. Tillsammans kan vi säkra vårdens kompetensförsörjning, skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt från Kompetensföretagen.

Läs hela artikeln i Vimmerby tidning här.