Nyheter

Corona – Träna dig på patientfall via Medster.se

tekopp och ipad

I den här kortkursen får du som arbetar på ett äldreboende eller inom hemtjänsten träna dig på att handlägga ett antal fiktiva brukarsituationer där du behöver väga in risken för covid-19.

Det är bra om du du går Karolinska Institutets webbutbildningar om Corona och smittskydd innan du påbörjar den här kursen.

Alla riktlinjer ändras snabbt just nu. Corona-fallen ska därför ses som utgångspunkt för diskussion, inte som svart-vita ja eller nej-svar. För att lösa fallen vill vi därför att du varje gång går in på www.folkhalsomyndigheten.se, din kommuns hemsida och din regions lokala smittskyddssida. Poängen med övningen är att du ska få träna dig på att använda riktlinjerna i en säker miljö innan du träffar dina första corona-sjuka brukare.

Registrera dig och starta kursen här.