Nyheter

Pressmeddelande: Ambea förvärvar marknadsledare inom elevhälsa

unga flickor och två vuxna sitter tillsammans på parkbänkar

Pressmeddelande 2022-04-11

Klara, Ambeas bemanningsverksamhet, förvärvar SkolPool. SkolPool är marknadsledare inom elevhälsans medicinska insatser. Genom förvärvet går marknadens två ledande aktörer samman till en verksamhet. SkolPool grundades 2009 och tillhandahåller såväl bemanningstjänster som helhetslösningar med vårdgivaransvar till kommunala och fristående skolor. I tjänsteerbjudandet ingår skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer, SYV och specialpedagoger. SkolPool har idag en stark position på  elevhälsomarknaden och finns representerade över hela Sverige.

Klara tillhandahåller sedan tidigare tjänster inom elevhälsan och genom förvärvet får Klara SkolPool en unik marknadsposition inom elevhälsa, där behovet av en  välutvecklad tjänst ökat. SkolPool Sverige ABs omsättning under räkenskapsåret 2020/2021 uppgick till 68 miljoner kronor. Övertagandet väntas ske 2 maj.

För mer information, vänligen kontakta:
Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se
Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Sveriges, Norges och Danmarks marknadsledande privata omsorgsföretag med omkring 900 enheter och omkring 26 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Bolaget grundades 1996, har huvudkontor i Solna och är noterat på NASDAQ i Stockholm.