Nyheter

3 svar på frågor om vårdbemanning

Klara kan kompetens

Hyrstopp – vad händer när konsulterna försvinner? Är vårdbemanning 3 ggr så dyrt som ordinarie personal? Leder inhyrd vårdpersonal till sämre arbetsmiljö/villkor för ordinarie personal? Se svaren i bilden ovan.

Kompetensföretagens medlemmar, bl a Klara, är auktoriserade och har kollektivavtal med pensioner och sjukförmåner.