Nyheter

Vimmerby tidning debatt: “Patienterna vill ha vård i tid av kompetent personal”

Östgötarna vill ha vård i tid av kompetenta läkare och sjuksköterskor. För dem är det mindre viktigt om personalen är inhyrd eller inte. För att säkra att patienterna i Östergötland får den vård de har rätt till krävs att alla resurser används, utan onödig polarisering. Tillsammans kan vi säkra vårdens kompetensförsörjning, skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt från Kompetensföretagen.