ISO-certifieringar

Klara är både miljö- och kvalitetscertifierade

Genom certifiering och regelbundna revisioner minimerar vi företagets miljöpåverkan och ökar kvaliteten. Som bevis på att vi uppfyllt de krav som standarderna sätter, har vi certifierats av Qvalify.

Checklista

ISO 14001 – certifiering av ledningssystem för miljö

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som vilar på 55 krav som revideras genom miljöledningsarbetet.

ISO 9001 – certifiering av ledningssystem för kvalitet

ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och sammantaget handlar standarden om att organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader.