Klara var först med hyrpersonal

Klaras historia börjar med allmänläkaren som hyr ut sina och kollegornas tjänster. Det är samtidigt starten för en ny bransch som blir livsviktig för välfärden och som har fortsatt att växa med andra yrkesgrupper

Läkare visar något för en konsult och en konsultläkare

1993 blir det tillåtet med vinstdrivande arbetsförmedlingar och personaluthyrare. Året efter skriver allmänläkaren Sven-Erik Thelander in sig i historieböckerna genom att vara först i Sverige med att hyra ut sina egna och läkarkollegors tjänster. Efterfrågan växer. Det gör också verksamheten som blir rikstäckande.

Thelander vet vad läkarna vill ha: lön i rätt tid och bra information om uppdragen. Han är också noga med matchning, kontroll av legitimation och att ta referenser. Ryktet om ett seriöst bemanningsföretag sprider sig. År 2000 säljer han sitt livsverk.

Sjuksköterskor, socionomer och elevhälsa

Behov av att även hyra in sjuksköterskor gör att Rent-A-Nurse ser dagens ljus 2001. Inom den egna verksamheten finns samtidigt ambulerande sjuksköterskepatruller. 2003 börjar man erbjuda deras tjänster till externa beställare och Care Team är bildat.

2016 tillkommer uthyrning av erfarna socionomer. Dessa har blivit bristvara när strömmen av ensamkommande barn exploderat året innan. Hög personalomsättning, arbetsbelastning och sjukfrånvaro är andra faktorer som drivit på behovet av att kunna hyra in personal. Samtidigt har socionomer insett samma sak som läkare och sjuksköterskor – livet som bemanningskonsult erbjuder frihet att själv bestämma över sin arbetssituation.

2018 är det dags för nästa bemanningsenhet – från PR Vård förvärvas enheten för elevhälsa. En väl etablerad aktör som erbjuder bemanningslösningar samt medicinskt och psykologiskt vårdgivaransvar på skolor över hela landet. Samtidigt tar logopeder plats i organisationen efter att Resursteamet övergått till Nytida året innan.

Klara det nya namnet

2018 samlas också alla verksamheter (Rent a Nurse, Rent a Socionom, Care Team, Elevhälsa och Resursteamets logopeder) under ett gemensamt varumärke – Klara. I och med namnbytet fokuseras ännu tydligare på företagets inriktning – kompetensförsörjning.

SkolPool blir en del av Klaras elevhälsa

2022 förvärvas SkolPool och marknadens två ledande aktörer inom elevhälsa, Klara och SkolPool, går samman till en verksamhet. Genom förvärvet får Klara SkolPool en unik marknadsposition inom elevhälsa, där behovet av en välutvecklad tjänst ökat.

När Sven-Erik Thelander startar betraktar man frilansande konsulter som något onaturligt. Med tiden ändras inställningen. Även om det politiska motståndet finns kvar, är situationen densamma i dag som 1993 – Klara är med och gör skillnad, företaget levererar mycket vård och omsorg för pengarna, och är en livsviktig del av välfärdsbygget.