Din egen portal

Som anställd har du en egen portal där du kan tidrapportera, ange när du är tillgänglig och se dina inbokade uppdrag.

Så här fungerar din portal

Så här fungerar din portal hos Klara

  1. När du loggat in med dina användaruppgifter kommer du in på din egen profil. Överst på sidan ser du en menyrad med fyra flikar. Den första har ditt namn och visar dina personuppgifter såsom adress och kontaktuppgifter. Här kan du ladda upp/ändra bild till din profil samt ändra vissa uppgifter.
  2. Den andra fliken heter Passförfrågningar. Här kan du välja att anmäla intresse eller att tacka nej till erbjudna arbetspass. Anmäla intresse innebär inte att man blivit bokad på uppdrag. Du kommer att få bekräftelse via telefon, sms eller mail om du blivit bokad på uppdraget.
  3. Den tredje fliken heter Schema. Här ser du i en kalender vy bland annat dina inbokade arbetspass dag för dag och här ska du även ange din tillgänglighet och rapportera frånvaro.
  4. Den fjärde fliken heter Tidrapport och här visas dina arbetspass med möjlighet att ändra starttid, sluttid och rast. Är tidrapporten helt korrekt behöver du bara godkänna genom att klicka OK.

Hur du hanterar passförfrågningar:

Finns det passförfrågningar lyser en siffra upp i menyraden. Du har möjlighet att visa intresse eller avböja med knapparna ”Inte intresserad” eller ”Intresserad” för alla erbjudna pass, enstaka vecka eller enstaka dag.

Hur du ser ditt kommande schema:

När du klickar på schema kommer du att se en kalender. Genom att markera olika dagar får du under Schemadetaljer upp information kring vilka arbetspass du är bokad på aktuell dag, din tillgänglighet och eventuellt erbjudna arbetspass. Förklaring till de olika färgkoderna hittar du längst ner på sidan.

Hur du rapporterar din tillgänglighet (hur du vill arbeta):

Tillgänglighet (blockbaserad)

I Schema rapporterar du din tillgänglighet genom att klicka på knappen ”Tillgänglighet”. Dagen är uppdelad i tre block, 1, 2, 3 eller ”Hela dagen”. Varje block motsvarar vissa tider, dessa ser du genom att föra muspekaren över siffran. Välj det block som motsvarar tid när du är tillgänglig. Är du tillgänglig hela dagen anger du istället det.

Här har du möjlighet att dag för dag eller vecka för vecka ange din tillgänglighet. Du kan även kopiera din inlagda tillgänglighet framåt med hjälp av de olika knapparna ”Använd vecka som mall” och ”Kopiera till nästa vecka”.

För att ta bort rapporterad tillgänglighet för en eller flera dagar klickar du på den röda knappen ”Tillgänglighet”. Här kan du välja vilken angiven tidsperiod du önskar ta bort genom att klicka på den lilla kalendern bredvid datumet. När du valt vilket datum som önskas ta bort klickar du på ”Ta bort period” för att spara.

Tillgänglighet (tidsbaserad)

I Schema registrerar du din tillgänglighet hur du vill arbeta framöver. Genom att klicka på det datum du önskar arbeta och sedan på knappen ”Tillgänglighet”. I bilden nedan har vi markerat 18/7.

Här kan du ange exakt start- och sluttid. Klicka sedan på spara och välj nästa dag som du vill registerna din tillgänglighet på.
Kan du arbeta samma tid under en längre period kan du välja start- och slutdatum till höger i tillgänglighetsrutan. Obs! Här kan inte olika start- och sluttider registreras samtidigt.

För att ta bort registrerad tillgänglighet för en eller flera dagar klickar du på den röda knappen ”Tillgänglighet”. Här kan du välja vilken angiven tidsperiod du önskar ta bort genom att klicka på den lilla kalendern bredvid datumet. När du valt vilket datum som önskas ta bort klickar du på ”Ta bort period” för att spara.

Hur du rapporterar dina arbetade dagar:

I Tidrapport listas alla dina arbetade pass eller registrerad frånvaro. Du kan välja att se din tidrapport veckovis eller månadsvis. Högst upp ser du ”ej klarrapporterade veckor”, här anges vilken vecka du ska tidrapportera.

Knappen ”Spara som pdf” betyder att du kan spara ner din tidrapport för t ex underskrift.
För att korrigera ett pass klickar du i rutan för den aktuella dagen du önskar korrigera. Här kan du korrigera start- och sluttid samt rast. Rasten anges i antal timmar (1h) eller minuter. Här kan du även skriva en notering angående ditt arbetspass.

När tiderna stämmer med din faktiska arbetstid och du ska godkänna tiderna klickar du på ”OK” på enskilt pass eller ”Vecka OK” eller ”Månad OK” för att godkänna alla pass. Om du behöver göra ytterligare ändringar och redan hunnit godkänna tiden klickar du på bocken, gör din ändring och sedan ”OK” igen. Då konsultchef godkänt visas ett hänglås. Obs; Då hänglås visas är passet är låst av oss och ändringar går inte att göras. Längst ner på nästa sida visas en summering av din arbetade vecka/månad.

Logga in i din portal