Utbildningen syftar till att ge deltagaren en ökad kunskap kring olika typer av sår, hur dem uppkommer och lämplig sårvård. Deltagaren ska efter genomgången utbildning kunna känna trygghet i att kunna genomföra enklare såromläggningar och bedöma sårets utveckling.

Om utbildningen

  • Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
  • Kursen innehåller teoretisk genomgång med bildvisning.
  • Deltagaren kommer att få ett kursintyg på utförd utbildning.

Ur innehållet

  • Hudens uppbyggnad och funktion
  • Olika typer av sår; skav- skrubb- skär- skjuv- och tryckssår
  • Förebyggande åtgärder
  • Val av material vid såromläggningar
  • Ren- eller steril rutin vid såromläggning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning ska ha fått en grundläggande kunskap om sår och sårvård. Genom att öka kunskapen kring förebyggande åtgärder är målet att vårdrelaterade sårskador kan minskas.

Region

Utbildningen erbjuds i region: Stockholm, Uppsala, Västerås.

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka utbildningen kontakta

Malin Eklund utbildningssamordnare Klara Dag Team

utbildningar@klarakompetens.se