Vård i livets slutskede – Palliativ vård inom LSS

Utbildningen syftar till att ge kunskap kring vård i livets slutskede och hur vi kan ge patienten ett värdigt avslut. Samtal om döden och om hur vi pratar om döden med patienten själv, anhöriga och medboende. Fokuset i utbildningen ligger på omvårdnaden av patienten.

Om utbildningen

  • Varje kurstillfälle omfattar 2,5 timmar.
  • Maxantal deltagare: 15.
  • Kursen innehåller teoretisk genomgång med reflektion efter enskilda avsnitt.
  • Deltagaren kommer att få ett kursintyg.
  • Verksamheten får en mapp med bildstöd som kan användas som samtalsstöd kring döden.

Ur innehållet

  • Palliativ vård och omvårdnad
  • Behandlingsbegränsningar och 0-HLR
  • Vad händer i kroppen när vi dör?
  • Nationell vårdplan för palliativ vård
  • Hur pratar vi kring döden? Bildstöd

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning ska känna sig tryggare i att vårda en människa i livets slutskede och att det leder till att varje enskild patient får en evidensbaserad högkvalitativ vård.

Region

Utbildningen erbjuds i region: Stockholm, Uppsala och Västerås.

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka utbildningen kontakta

Malin Eklund utbildningssamordnare Klara Dag Team

utbildningar@klarakompetens.se