Instruktörsutbildning i ergonomi och förflyttningsteknik

Utbildningen lär dig att hålla utbildning inom ergonomi och förflyttningsteknik. Utbildningen är riktad till hemtjänstpersonal och/eller personal inom personlig assistans.

Upplägg

2 dagar á 16 timmar teoretisk och praktisk grundutbildning i Basrehab.
Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens författningssamling.

Utbildningen ger deltagarna:

Teoretisk kunskap i:

 • Genomgång av de lagar, föreskrifter, författningssamlingar och regler som styr nationellt och lokalt
 • Säkerhetskultur
 • Belastningsergonomi
 • Risker vid förflyttningar
 • Arbetsprinciper vid förflyttningar ur ett allmänt perspektiv, vårdtagar- och vårdgivarperspektiv
 • Naturligt rörelsemönster
 • Arbetsställningar och –rörelser; skonsamma, riskfyllda samt förebyggande åtgärder
 • Kontaktområden och grepp
 • Funktionsbevarande arbetssätt
 • Hjälpmedelskunskap – gånghjälpmedel, överflyttningsplattform, hygienhjälpmedel, vårdsäng, hjälpmedel till och i säng, rullstolar och sittdynor, mobil golvlyft samt lyftselar
 • Städning och renbäddning

Praktisk kunskap i:

 • Arbetsställningar – gångstående
 • Kontaktområden och grepp
 • Högre upp i säng
 • Vända i säng
 • Liggande till sittande
 • Sittande till stående
 • Hantering av hjälpmedel
 • Förflyttning med lyft och lyftsele
 • Ta upp från golv med akutsele och mobil golvlyft
 • Upp från golv utan golvlyft

Deltagaren får även teoretiskt och praktiskt, genom presentation och rollspel, information i lärandeprocessen, pedagogik och råd för att hålla i utbildning för kollegor i sin verksamhet.

Kvinna i t-shirt med Klaras logga med modell av ryggrad

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka Instruktörsutbildningen kontakta

Feedback från deltagare

 • ”Vi fick ökade teoretiska och praktiska kunskaper.”
 • ”Utbildningen var pedagogiskt och informativt.”
 • ”Det var bra att få prova på själv i praktiska moment.”
 • ”Vi fick reflektera kring hur vi arbetar i vardagen.”