Hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Hjärt-lungräddning med en Defibrillator/Hjärtstartare vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp samt att kunna behandla en person med luftvägsstopp.

Om utbildningen

Maxantal deltagare är 8 st. Varje kurstillfälle omfattar 3 timmar. Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik. Deltagaren kommer att få öva på en HLR-docka under kursen för optimal träning. Efter avslutad kurs får deltagaren ett kompetenskort i HLR.

Ur innehållet

  • Kontrollera livstecken, skapa öppen luftväg
  • Stabilt sidoläge vid medvetslös person
  • Larma på rätt sätt
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp, inkl hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning ska känna sig trygg i och ha god kunskap i HLR samt hjärtstartare.

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka HLR med hjärtstartare kontakta

hlr@klarakompetens.se