Hälsofrämjande insatser inom LSS

Utbildningen syftar till att öka deltagarens kunskap om hälsofrämjande insatser inom LSS. Vad kan vi som personal göra för att hjälpa våra patienter till ett bättre fysiskt och psykiskt mående.

Om utbildningen

  • Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
  • Max antal deltagare: 40 st.
  • Kursen innehåller teoretisk genomgång och praktiska övningar.
  • Deltagaren får ett kursintyg.

Ur innehållet

  • Kropp och själ, strävan efter balans
  • Födointagets betydelse
  • Fysisk aktivitet
  • Stress inverkan på kroppen
  • Praktisk genomgång av andningsövningar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning ska få ett helhetsperspektiv på patientens mående och med enkla strategier kunna bidra till ett bättre mående hos varje enskild patient.

Region

Utbildningen erbjuds i: Stockholm, Uppsala, Västerås och Västra Götaland.

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka utbildningen kontakta

Malin Eklund utbildningssamordnare Klara Dag Team

utbildningar@klarakompetens.se