Hälsa, ett helhetsperspektiv

Välbehag och välmående i kroppen bidrar till frisknärvaro på arbetsplatsen och därmed större produktivitet, glädje och samarbete. Utbildningen syftar till att öka deltagarens kunskap om hälsofrämjande åtgärder och livsstilsförändringar.

Om utbildningen

  • Varje kurstillfälle omfattar 2 timmar.
  • Välbehag och välmående i kroppen bidrar till frisknärvaro på arbetsplatsen och därmed större produktivitet, glädje och samarbete.
  • Utbildningen syftar till att öka deltagarens kunskap om hälsofrämjande åtgärder och livsstilsförändringar.

Ur innehållet

  • Kropp och själ, strävan efter balans
  • Födointagets betydelse och antiinflammatorisk kost
  • Vikten av fysisk aktivitet
  • Kroppens behov och hur vi på bästa sätt tillgodoser behoven
  • Stress och avslappningsstrategier
  • Praktiska övningar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarens kunskaper om hälsofrämjande åtgärder ökas och att det kan leda till egna livsstilsförändringar som bidrar till ett bättre mående.

Region

Utbildningen erbjuds i: Stockholm, Uppsala, Västerås och Västra Götaland.

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka utbildningen kontakta

Malin Eklund utbildningssamordnare Klara Dag Team

utbildningar@klarakompetens.se