Förflyttningsteknik och ergonomi – basrehab

Inom vård och omsorg är det vanligt med arbetsrelaterade belastningsskador till följd av bland annat manuell förflyttning och varierande arbetsmiljö. Det är av stor vikt att personal som arbetar inom vård och omsorg får möjlighet till regelbunden och anpassad utbildning, både teoretisk och praktisk, för att praktisera och etablera ett säkert och ergonomiskt arbetssätt.

I det dagliga arbetet behöver personal känna sig trygg och säker med
användandet av förflyttningshjälpmedel samt få möjlighet att öva praktiskt för att kunna genomföra förflyttningar på ett funktionellt sätt.
Vi varvar teori och praktik i utbildningen med utgångspunkt från arbetsmiljöverkets författningssamlingar, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt relevanta lagar.

För oss är det viktigt att diskussion och exempel från verkligheten får bli en del av en aktiv samverkan med deltagarna. Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett deltagarintyg.

Utbildningen ger deltagarna:

Teoretisk kunskap i:

 • Vad är arbetsmiljö? (Arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar samt gällande regelverk)
 • Vad är ergonomi?
 • Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi för att förebygga belastningsskador
 • Arbetsprinciper för att minska risk för belastningsskador (förberedelse, aktiv brukare, naturligt rörelsemönster samt arbetsteknik och förflyttningshjälpmedel)

Praktisk kunskap i:

 • Naturligt rörelsemönster
 • Friktions- och tunga punkter
 • Arbetsställningar och belastning
 • Förflyttningsmoment utifrån önskemål och behov från verksamhetschef/gruppchef
 • Hjälpmedelshantering

Upplägg

Utbildningen är 4 timmar, ca 2 timmar teori och 2 timmar praktik (exkl pauser, boka därför gärna in 15-30 min extra för att hinna ta bensträckare och en fikapaus). Möjlighet att skräddarsy utbildningen finns.
Max antal är 10 deltagare och detta för att vi ska ha möjlighet att ha diskussioner och ha tid för alla deltagare vid det praktiska arbetet.
Utbildningen hålls utav en arbetsterapeut och en fysioterapeut från Klara.

Efter avslutad utbildning får du som chef en sammanfattning över vad som skrivs på utvärderingarna, kommentarer från oss som håller utbildningen samt tips för fortsatt arbetsmiljöarbete gällande ergonomi och förflyttningsteknik.

Utbildningen kan även ske på distans.

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka Förflyttningsteknik och ergonomi – basrehab, kontakta

Feedback från deltagare

 • ”Vi fick ökade teoretiska och praktiska kunskaper.”
 • ”Utbildningen var pedagogiskt och informativt.”
 • ”Det var bra att få prova på själv i praktiska moment.”
 • ”Vi fick reflektera kring hur vi arbetar i vardagen.”