Patientutbildning – Steg för steg, Ett självständigt liv

ESL, ett självständigt liv är en manualbaserad patientutbildning i grupp. En socialpedagogisk evidensbaserad metodik för personer med allvarliga psykiatriska tillstånd, med eller utan missbruk och som därav har psykiska funktionsnedsättningar. Syftet med insatsen är att ge patienten ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Syftet med utbildningen är att ge den enskilde ökade kunskaper om sin sjukdom och eventuella psykiska funktionsnedsättningar och hur det kan påverka vardagen. Utvecklande av färdigheter inom olika livsområden för att bättre kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför.

Om utbildningen

  • Varje kurstillfälle omfattar en timme.
  • Kursen innehåller 14 utbildningstillfällen.
  • Genomförs i grupp: 3-7 deltagare.
  • Deltagaren kommer att få ett eget utbildningshäfte att använda under kursen.

Ur innehållet

  • Tidiga varningstecken
  • Läkemedel
  • Aktivitetsplanering
  • Ångesthantering och strategier

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning har fått ökade kunskaper om sin sjukdom och erhållit redskap för att kunna hantera den bättre och på så vis få en förbättrad vardag.

Region

Utbildningen erbjuds i: Stockholm.

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka utbildningen kontakta

Malin Eklund utbildningssamordnare Klara Dag Team

utbildningar@klarakompetens.se