Diabetes typ 1 och 2

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom diabetes typ 1 och 2. Hälsofrämjande insatser inom varje enskild verksamhet som kan bidra till en förbättrad hälsa för den enskilde individen.

Om utbildningen

  • Tidsåtgång: 2,5 timmar.
  • Antal deltagare: max 15 st.
  • Kursen innehåller teori samt fallbeskrivningar som diskuteras i grupp.
  • Informationsmaterial skickas till deltagarna i förväg.
  • Deltagaren får ett kursintyg

Ur innehållet

  • Diabetes typ 1 och 2, symptom och komplikationer
  • Egenvård och egenvårdsstöd, kost och fysisk aktivitet
  • Behandling, läkemedel
  • Förbättringsåtgärder för en god diabetesvård inom hemsjukvård

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren efter avslutad utbildning ska få ökad kunskap om diabetes, symptombild, identifiera riskpatienter och känna sig trygg i att hantera ett högt eller lågt blodsocker. Vidare ska deltagaren inneha tillräckligt med kunskap för att stödja den enskilde till livsstilsförändring eller att upprätthålla en hälsosam livsstil.

Region

Utbildningen erbjuds i regionerna: Stockholm, Västerås och Uppsala.

Boka utbildningen

För frågor eller för att boka utbildningen kontakta

Malin Eklund utbildningssamordnare Klara Dag Team

utbildningar@klarakompetens.se