Klara logoped för dig som är remittent

Klaras Logopedmottagningar är väl etablerade inom vårdsektorn i Region Stockholm och del av regionens vårdval.

Läkare visar något för en konsult och en konsultläkare

Klaras logopedmottagningar

Vi erbjuder utredning och behandling av:

  • Barn med tal- och språksvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Röstbesvär hos barn och vuxna

Vid behov erbjuder vi förskrivning och träning med hjälpmedel efter utredning av barns tal- och språk samt läs- och skrivsvårigheter.

Remiss till logoped

Vi tar emot e-remisser via Take Care.

Pappersremisser skickas till:

Klara Logopedmottagning
Katrinebergsvägen 6, 5 tr
117 43 Stockholm

Remissunderlag tal- och språkstörning

För utredning av tal- och språkstörning hos elever i skolåldern ska följande dokument fyllas i av pedagog och bifogas med remissen. Ifylles via dator för bäst tydlighet.

För yngre barn krävs inget underlag.

Remisserna ska innehålla en frågeställning och ett syfte och ett pedagogiskt underlag måste bifogas.

Remissunderlag läs- och skrivutredning

Vi tar emot remisser för läs- och skrivutredning tidigast i åk 3 och eleven bör ha haft undervisning i svenska i minst 2 år.

Remisserna ska innehålla en frågeställning och ett syfte och ett pedagogiskt underlag måste bifogas. Ifylles via dator för bäst tydlighet.

Remissunderlag röststörning / röstbehandling

För snabbare handläggning bör aktuellt stämbandsstatus finnas, alternativt har remiss skickats till Öron-näsa-hals eller foniater, innan patienten kommer till oss.

Alternativt skriver vi remiss till ÖNH/foniater innan behandling kan påbörjas.

Sekretess

Tänk på att aldrig skicka något som innehåller patientuppgifter via e-post.

Bra att veta

Mottagningar och öppettider

Vi tar emot patienter på våra mottagningar i Stockholm

LiljeholmenKatrinebergsvägen 6, 5 tr
AlvikGustavslundsvägen 42, bv
NorrtullSurbrunnsgatan 66, 6 tr

Vxl 08-625 83 13
Måndag – fredag 08 – 16:30

Vi erbjuder videobesök.

Väntetider till Klaras logopeder

  • Dyslexi Liljeholmen 3-4 mån och Alvik 6 mån
  • Barn språk/tal Norrtull 2-3 mån, Alvik 3-4 mån, Liljeholmen 6 mån. OBS! Längre tid kan förekomma i Liljeholmen. Förväntas minska fr.o.m augusti.
  • Röst vuxna Alvik 1 mån, Norrtull 2 mån och Liljeholmen 1 mån

Miljödiplomerad verksamhet

Verksamheten är miljödiplomerad av Region Stockholm. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt och berättar om hur vi kan hjälpa dig.

kvinna i blått med stetoskop runt halsen vid skrivbord
  • Välj alternativ
  • * obligatorisk