Klara logoped för dig som är remittent

Klaras Logopedmottagningar är väl etablerade inom vårdsektorn i Region Stockholm och del av regionens vårdval.

Klaras logopedmottagningar

Från och med 2023-01-01 tar vi inte emot remisser gällande bedömning av svälj-tal-och språkstörningar av vuxna med medfödda eller förvärvade hjärnskador. Kompetens inom diagnoserna saknas för närvarande.

Vi erbjuder utredning och behandling av:

  • Barn med tal- och språksvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Röstbesvär hos barn och vuxna

Vid behov erbjuder vi förskrivning och träning med hjälpmedel efter utredning av barns tal- och språk samt läs- och skrivsvårigheter.

Remiss till logoped

Vi tar emot e-remisser via Take Care.

Pappersremisser skickas till:

Klara Logopedmottagning
Katrinebergsvägen 6, 5 tr
117 43 Stockholm

Remissunderlag tal- och språkstörning

För utredning av tal- och språkstörning hos elever i skolåldern ska följande dokument fyllas i av pedagog och bifogas med remissen.

För yngre barn krävs inget underlag.

Remisserna ska innehålla en frågeställning och ett syfte och ett pedagogiskt underlag måste bifogas.

Remissunderlag läs- och skrivutredning

Vi tar emot remisser för läs- och skrivutredning tidigast i åk 3 och eleven bör ha haft undervisning i svenska i minst 2 år.

Remisserna ska innehålla en frågeställning och ett syfte och ett pedagogiskt underlag måste bifogas.

Remissunderlag röststörning / röstbehandling

För snabbare handläggning bör aktuellt stämbandsstatus finnas, alternativt har remiss skickats till Öron-näsa-hals eller foniater, innan patienten kommer till oss.

Alternativt skriver vi remiss till ÖNH/foniater innan behandling kan påbörjas.

Sekretess

Tänk på att aldrig skicka något som innehåller patientuppgifter via e-post.

Bra att veta

Mottagningar och öppettider

Vi tar emot patienter på våra mottagningar i Stockholm

LiljeholmenKatrinebergsvägen 6, 5 tr
AlvikGustavslundsvägen 42, bv
NorrtullSurbrunnsgatan 66, 6 tr

Vxl 08-625 83 13
Måndag – fredag 08 – 16:30

Vi erbjuder även videobesök eller hembesök.

Väntetider till Klaras logopeder

  • Dyslexi Liljeholmen, 18 veckor, Alvik 14 veckor
  • Barn språk/tal 4-12 veckor, kortast väntetid i Alvik
  • Röst vuxna 3-7 veckor, kortast väntetid i Alvik

Miljödiplomerad verksamhet

Verksamheten är miljödiplomerad av Region Stockholm. Målet är att minska miljöbelastningen och skapa ekologisk hållbar utveckling.

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt och berättar om hur vi kan hjälpa dig.

kvinna i blått med stetoskop runt halsen vid skrivbord
  • Välj alternativ
  • * obligatorisk