Klaras Logopedmottagningar är väl etablerade inom vårdsektorn i Region Stockholm och en del av regionens vårdval.