Klara Elevhälsa kan gå in med verksamhetschef för den medicinska elevhälsan – även i de fall där kommunen är vårdgivare. Vi har den kunskap som krävs och är måna om att samverka på bästa sätt.

Det kan vara utmanande att bedriva elevhälsa, i synnerhet den medicinska delen då den styrs av hälso- och sjukvårdslagar. Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivaren ska utse en verksamhetschef som verkställer vårdgivarens ansvar. Det är viktigt att skilja på det ansvar som följer hälso- och sjukvårdslagen och det går under skollagen. Om det saknas kunskap eller resurser kan ansvaret bli betungande. När Klara Elevhälsa går in som verksamhetschef, eller tar hela vårdgivaransvaret, hjälper vi till med detta. Då är det också vi som kontrolleras av Inspektionen för vård och omsorg som är tillsynsmyndighet för elevhälsans medicinska insats.

– Att bedriva skolhälsovård är lika komplext som att bedriva en vårdcentral. Det behövs någon med rätt kunskap som verkställer vårdgivarens ansvar. Om vårdgivaren saknar det och något allvarligt skulle hända så kan det påverka personal och skolan samt elevens hälsa. Att gå in som verksamhetschef eller att ta hela vårdgivaransvaret är vårt sätt att avlasta och hjälpa skolor som upplever att deras situation är sårbar och otrygg, säger Sara Rubin, affärsenhetschef på Klara Elevhälsa. 

Hjalmar Strömerskolan i Strömsunds kommun är ett exempel där Klara gått in med verksamhetschef. Det var gymnasiets rektor och förvaltningschefen som bestämde sig för att överlåta ansvaret till någon med rätt kvalifikation. Vi har nu glädjen att på uppdrag av skolan utföra en välfungerande samverkan mellan skola, kommun och den medicinska personalen. 

– En verksamhetschef måste ha kvalificerad kunskap för att kunna göra en medicinsk bedömning, hantera avvikelser, lex Maria och kunna svara på frågor vid inspektion, menar Mats Swensson, verksamhetschef på Klara Elevhälsa. Det krävs när man bedriver vård att man har juridisk kunskap kring lagar, medicinska och omvårdnadsrutiner, patientsäkerhetsberättelser med mera som ligger utanför skolans vanliga kompetensområde.

I dagsläget jobbar vi med 167 skolor och över 42 000 elever som vi erbjuder god vård och elevhälsa. I 70 procent av skolorna står vi dessutom för bemanning av kompetenta skolsköterskor och skolläkare.