Thea Privata Grundskola väljer både vårdgivaransvar (EMI) och bemanning

Kompletterande inhyrd personal och avtalat vårdgivaransvar (EMI) är ett upplägg som passar elevhälsan vid Thea Privata Grundskola.

Thea Privata Grundskola har närmare sexhundra elever vid sina tre enheter i Linköping, Södermalm och Bromma. De två senare erbjuder årskurserna sex till nio, medan skolan i Linköping bedriver undervisning i årskurserna sju till nio. Äger Thea Privata Grundskola gör företaget Theducation AB.

Den fasta personalen vid elevhälsan kompletteras med inhyrd skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog i Stockholm och Bromma plus skolläkare i Linköping. Klara SkolPools erbjudande att överta hela vårdgivaransvaret (EMI), alltså även för fast personal, är en passande lösning. Att själva ta den typen av ansvar har inte varit aktuellt.

– Det vore svårt att hantera, menar vd Anne Lindblad Silfverswärd, och förklarar att hon ser de externa resurserna som professionella komplement till skolans pedagogiska kompetens och fokus på att förmedla kunskap.

Hon har inte bara haft kontakt med Klara SkolPool när det gällt Thea Privata Grundskola, utan också som ansvarig för gymnasier runt om i landet. Om sina samlade erfarenheter säger Anne Lindblad Silfverswärd, som även är bland annat rektor och delägare:

– Det har varit rätt nivå på insatser och kompetens, och de är lyhörda och duktiga på att stötta oss på olika sätt, till exempel när det gäller avtal, rekrytering och medicinska frågor.

Thea Privata Grundskola har en särskild inriktning mot retorik som går igen i olika ämnen. Syftet är att eleverna ska träna sin förmåga att tala vilket gynnar både måluppfyllelse och personlig utveckling.

– Det är meningsfullt på många plan, berättar Anne Lindblad Silfverswärd, och förtydligar att undervisningen i retorik grundas på den klassiska retoriken och dess bildningsideal i alla årskurser, men med olika upplägg beroende på ålder och mognad.

siffror på skolvägG