Elevhälsa online

På mindre skolor där elevantalet är färre än 100 elever, erbjuder Klara SkolPool vårdgivaransvar, skolsköterska och skolläkare där arbetet till största delen sker digitalt genom webbaserad plattform.

Inför fysiska besök tar skolsköterskan med sig den basutrustning som behövs. Det gör att du som rektor tryggt och enkelt kan överlämna det medicinska ansvaret åt oss.

Fördelar med Elevhälsa Online

Att systematiskt använda digital teknik för att bedriva medicinsk elevhälsa kan medföra många fördelar för din skola.

  • En skolhälsovård på lika villkor!
  • Ökad tillgång till EMI för alla – oavsett var de befinner sig. Skola, elever och vårdnadshavare får en högre tillgänglighet av skolsköterska och skolläkare.
  • Vårt journalsystem gör det enkelt och smidigt för både elev och vårdnadshavare att ha kontakt med sin skolsköterska.

Klara SkolPools Elevhälsa Online är en effektiv och kvalitativ tjänst som är lönsam- även för de mindre skolorna. Oavsett om elevhälsans medicinska insats till största delen sker digitalt, har Klara SkolPool ett ansvar för att den vård som ges följer lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för skola/hälso- och sjukvård. I detta ingår bland annat medicinskt verksamhetsansvar, ansvar för patientsäkerhetsberättelsen och ansvar för lex Maria-ärenden.

Här hittar du våra övriga tjänster inom elevhälsa

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt och berättar om hur vi kan hjälpa dig.

kvinna i blått med stetoskop runt halsen vid skrivbord
  • Välj alternativ
  • * obligatorisk