Elevhälsa

Sveriges ledande företag när det kommer till att leverera medicinsk elevhälsa av högsta kvalitet! Vi erbjuder ansvar för Elevhälsans medicinska insats (EMI), kvalificerad hälsopersonal åt skolor och Elevhälsa online.

Därför ska du välja Klara Elevhälsa

 1. Bidrar till att eleven klarar kunskapsmålen genom att leverera medicinsk elevhälsa efter era behov – online eller fysiska lösningar.
 2. Avlastar och agerar bollplank åt rektorn genom att ansvara för det juridiska, medicinska, handledning av personal och stöttar inför tillsyn av Skolinspektionen samt IVO.
 3. Tryggt val för vårdnadshavare – medicinsk elevhälsa med hög patientsäkerhet.

Nyhet – Nu finns Elevhälsa Online

Till mindre skolor erbjuder Klara Elevhälsa vårdgivaransvar, skolsköterska och skolläkare där arbetet till största delen sker digitalt.

Våra tjänster inom elevhälsa

Anpassa upplägget efter just er skola

Online

Elevantal

<100


Skolsköterska på skolan

Max 4 ggr per läsår


Basutrustning på skolan

Nej


Rum till skolsköterska

Ja

Hybrid

Elevantal

100-300


Skolsköterska på skolan

1-2 ggr per månad


Basutrustning på skolan

Ja


Rum till skolsköterska

Ja

Standard

Elevantal

1-?


Skolsköterska på skolan

1-5 ggr per vecka


Basutrustning på skolan

Ja


Rum till skolsköterska

Ja

Vår elevhälsa i korthet

150

skolsköterskor arbetar hos oss

40 205

elever får sin elevhälsa av Klara Elevhälsa

163

skolor där Klara Elevhälsa har vårdgivaransvar

39

skolläkare arbetar hos oss

Det här får du när du samarbetar med oss

 • Lång erfarenhet som partner till olika skolor gör oss väl insatta i skolans behov och förutsättningar.
 • Vi erbjuder hög tillgänglighet med lyhördhet och elevhälsokompetens.
 • Vi utgår från kvalitetssäkrade arbets- och rekryteringsprocesser.
 • Vår medicinskt ledningsansvariga (MLA), skolöverläkare och rådgivande skolsköterskor säkerställer kvalitet och utveckling.
 • Klara är auktoriserat av branschorganisationen Kompetensföretagen.
 • Vi har kollektivavtal, ansvarsförsäkring och följer jämställdhetsplan.
 • Vi genomför egenkontroller och granskas varje år.

Klara Elevhälsa har ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv på elevhälsa och vet att när eleverna mår bra, når de också goda skolresultat.

Vår elevhälsopersonal arbetar på grund- och gymnasieskolor runt om i hela landet. Våra medarbetare kan åta sig både längre och kortare uppdrag, som ett helt läsår eller några månader.

Vi finns för din skola med det ni behöver!

Klara Elevhälsa löser ert behov av EMI med skolsköterska och skolläkare. Elevhälsa Online är en digifysisk lösning för skolor med färre än 100 elever.
Elevhälsopersonal som skolpsykologer, skolkuratorer, logopeder, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger hjälper vi er också gärna med.

Journalkopia

För att rekvirera journalkopia från den tid då Klara Elevhälsa (SkolPool) varit vårdgivare på en skola går det bra att skicka rekvisitionen här.

Humana I & F

Jag har haft nöjet att samarbeta med Klara Elevhälsa gällande bemanning av EHT på två skolor samt vårdgivaransvar och samarbetet har fungerat mycket bra! Hög kompetens och stor tillgänglighet från Klara Elevhälsa har genomsyrat tiden för uppdragen, som fortfarande pågår. Jag rekommenderar starkt att anlita Klara Elevhälsa för liknande ärenden!

Ulf Pettersson,
Skolhuvudman och skolchef,
Humana I & F.

Läs mer om Klara Elevhälsa

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt och berättar om hur vi kan hjälpa dig.

kvinna i blått med stetoskop runt halsen vid skrivbord
 • Välj alternativ
 • * obligatorisk