Linnea Katt – utvecklas i sin roll som arbetsterapeut

Linnea Katt, är arbetsterapeut och har arbetat på Klara sedan 2018. Hon kom i kontakt med Klara när en tidigare kollega började på Klara. Bland annat var det arbetssättet som lockade, att ha en tillsvidareanställning men att få jobba i en mer konsultativ roll.

– Det är mycket som är bra med att jobba på Klara. Jag har varierande arbetsuppgifter och får besöka många olika verksamheter. Arbetssätt och arbetsrutiner är tydliga, så även om man kommer till en ny verksamhet är det lätt att veta hur man ska göra. Det finns även möjlighet att jobba på annan ort, säger Linnea.

Mycket kompetens inom Klara

Hon värdesätter också kompetensen inom Klara. Med många kollegor finns det alltid någon att vända sig till vid frågor och det är nära till närmaste chef.

– På Klara har vi möjlighet att påverka och vara delaktig i hela processen, vilket är något jag uppskattar mycket.

I regelbundna samtal får Linnea stöd av sin chef.

– I till exempel medarbetarsamtalen pratar vi om hur jag vill utvecklas och vad jag är intresserad av. Jag kan också ge förslag på utbildningar att gå för att höja min kompetens. Jag har helt enkelt en möjlighet att själv påverka min utveckling men med stöd av chef och kollegor.

Växa i sin yrkesroll

Möjligheten att besöka många olika verksamheter med olika inriktning gör att man hela tiden växer i sin yrkesroll, även om man arbetat länge i sin profession menar Linnea. Det finns också möjlighet att ta uppdrag som är lite ovanligare samt att hålla utbildningar.

– Även om vi är ett stort team så jobbar vi också mycket självständigt, det gör att jag tycker att jag stärks i min profession, säger hon.

porträtt Linnea med svart tröja med texten Klara i grönt

Linnea värdesätter kompetensen som finns inom Klara och möjligheten att påverka.