Nyheter

Aktivt arbete för att göra lovet glädjefyllt och energigivande

Glada barn som njuter av ett härligt sommarlov och återvänder till skolan på höstkanten fulla av ny energi är verklighet för några men långt ifrån för alla. Vi fick en liten pratstund om sommarlovets utmaningar med skolsköterskan Anna Buhre på Klara Elevhälsa.

Som skolsköterska möter man många elever som ser det långa lovet som en utmaning. Kanske är skolan barnets trygga plats, till skillnad från hemmet. Det långa sommarlovet kan då kännas som en lång ensamhet med brist på positiv stimulans. Det finns många barn vars föräldrar saknar möjlighet att ta med barnen på semestrar och utflykter, antingen för att de själva saknar semester eller för att de inte har tillräckliga ekonomiska resurser.

Vad kan man som sköterska göra för att sommarlovet ska bli så positivt som möjligt för så många som möjligt?

Det är en viktig men svår fråga och det handlar mycket om vilken skola man arbetar på och var utmaningarna främst ligger hos skolans elever. Men en av fördelarna med att arbeta som skolsköterska via Klara Elevhälsa är det kollegiala nätverket och samarbetet, säger Anna.
På våra träffar kan vi prata igenom olika situationer och utmaningar och ge varandra tips och råd. Inför sommarlovet kan det handla om att ta reda på vad kommunen och andra aktörer erbjuder för kostnadsfria aktiviteter under sommaren och se till att detta sprids på våra respektive skolor och når ut till eleverna.
Det är också viktigt att tänka på hur vi pratar med eleverna om lovet. Undvik exempelvis att fråga ”Vad ska du göra på sommarlovet?” Det kan tyckas vara en naturlig och oskyldig fråga men som kan väcka ångest. På vissa skolor kan även innesittandet vara en utmaning. Där kan vi behöva komma på kreativa sätt att försöka locka ut eleverna i naturen och få dem att släppa sina skärmar.

Genom att arbeta proaktivt och samarbeta kan vi skapa en sommar där fler barn känner sig sedda och inkluderade, och där lovet blir en positiv tid för återhämtning och glädje.